biologische uien

Voor de teelt van biologische uien maakt de teler uitsluitend gebruik van natuurlijke middelen.

 

Biologische rode uien

Door deze manier van telen zijn onze biologische rode uien nog niet jaarrond verkrijgbaar. Inmiddels  kunnen  wij vroeg al in het seizoen over biologische rode uien beschikken door middel van produktie in perspotjes. 

 

Biologische sjalotten

Onze telers maken gebruik van sterke rassen zaai sjalotten die van nature een lange bewaarbaarheid hebben. Wij kunnen daardoor op verzoek jaarrond leveren.

Biologische gele uien

Door moderne technieken kunnen we op verzoek inmiddels jaarrond biologische gele uien leveren. Wij kunnen vroeg in het seizoen over biologische gele uien beschikken door middel van produktie uit 1ste jaars pootgoed. Daarnaast kunnen wij eerder leveren dan het noordelijke deel van het land, doordat Brabant klimatologisch warmer is.